CENTRUM ZDAVIA R.B.K., s.r.o

Poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť v odbore psychiatria. Prevádzkuje psychiatrické ambulancie s miestom výkonu činnosti v troch okresoch- Bardejov, Svidník, Stropkov. Každá psychiatrická ambulancia poskytuje tieto činnosti:
   AMBULANTNÁ PSYCHIATRICKÁ STAROSTLIVOSŤ
- zdravotná starostlivosť zameraná na prevenciu, diagnostiku a liečbu psychických porúch
- zdravotná starostlivosť na všetkých ambulanciách je hradená zdravotnými poisťovňami
- zdravotná starostlivosť je poskytovaná pre dospelých pacientov / od 18 rokov/
- nevyžaduje sa odporúčanie od praktického lekára
- vzhľadom na dĺžku trvania vyšetrenia je potrebné sa vopred objednať
   PSYCHOTERAPIA
   PSYCHIATRICKÉ VYŠETRENIE NA NELIEČEBNÉ ÚČELY
   AMBULANTNÁ SÚDOM NARIADENÁ PSYCHIATRICKÁ LIEČBA
   PSYCHIATRICKÁ STAROSTLIVOSŤ V DOMOVOCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
   KLINICKÉ CENTRUM
- poskytujeme psychoterapiu metódou- kognitívne-behaviorálna psychoterapia
- psychoterapia alebo „ terapia rozhovorom“ je metóda liečby u ľahkých alebo stredne ťažkých
  psychických porúch. Prebieha samostatne alebo v kombinácii s liekmi.
- psychoterapiu poskytujú certifikovaní psychoterapeuti-
  MUDr. Beáta Korbová, MUDr. Rastislav Korba, MUDr. Adela Brenišinová
- odborné psychiatrické vyšetrenie a vypracovanie lekárskeho posudku na neliečebné účely
  nehradené zdravotnou poisťovňou pre potreby rôznych úradov, poisťovní, zamestnávateľa ....
- psychiatrické vyšetrenie vodičov po odobratí vodičského preukazu pre účely Dopravného
  inšpektorátu Policajného zboru
- pacient hradí sám podľa platného cenníka
-realizácia klinických štúdii na liečbu rôznych psychických ochorení